KSU veiksmo registracijos forma
KSU Action Registration Form (ARF)
Nerti / Dive in
 
Vardas ar organizacija / Name or organization

 
Ką norite daryti? / What would you like to do? *


 
Ką norite registruoti? / What would you like to register? *


 
Daugiau apie renginį / More about the event.

 
Kada vyks/vyko renginys? / When the event takes/took place?

Jeigu nežinote datos, prašome įrašyti apytikslį veiksmo laiką - žemiau esančiame laukelyje. / If the date is unknown, please provide approximate timing below.
 
Aprašykite renginio tikslą, Jūsų (universiteto) vaidmenį, vardinkite su renginiu susijusias organizacijas (jeigu jų yra), svarbiausius dalyvius, pridėkite papildomą infomaciją. / Describe the goal of event, your (University's) role in it, list other related organisations if any, most important participants, add you comments. *

 
Ar turite finansų renginio viešinimui? / Do you have a marketing budget? *

     
 
Koks numatomas renginio biudžetas? / How big is event budget?

 
Pridėkite su renginiu susijusią nuorodą / Add a link to related website

 
Pridėkite dokumentus / Attach related files.

 
Ką norite užsakyti? / What would you like to order? *


 
Daugiau apie Jūsų poreikius / More about your needs

 
Kada norėtumėte turėti rezultatus? / When do you need results?

Jeigu nežinote tikslios datos, pateikite apytikslį laiko tarpą žemiau esančiame laukelyje. / If you do not know the date, please give approximate timing below.
 
Trumpai aprašykite savo projektą / Briefly describe you project *

 
Specialūs reikalavimai, svarbios detalės / Special requirements, important details

 
Pridėkite dokumentus / Attach related files

 
Trumpai aprašykite, kas ir už ką buvo apdovanotas / Briefly describe who and for what was awarded *

 
Trumpai aprašykite savo idėją / Briefly describe your idea *

 
Atsakingo asmens vardas / Name of the responsible individual *

 
Atsakingo žmogaus telefono numeris / Phone number of  responsible individual

Ačiū labai, netrukus susisieksime / Thanks much, we will contact you very soon
Iš naujo / Again
Powered by Typeform
Powered by Typeform